Ohlášky na týden od 1. července 2019

Ohlášky na období od pondělí 1. 7. do neděle 7. 7. 2018

Svátky v týdnu

 

3. 7. Svátek sv. Tomáše, apoštola
5. 7. Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, hlavních patronu Moravy
7. 7. 14. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 3. 7. 18:00 Za Karla Šeniglu a rodiče Valuchovy, Terezii Šurkovu a za Boží ochranu a zdraví živé rodiny.
pátek 5. 7. 10:00 Za členy živého růžence.
sobota 6. 7. !!! MŠE SVATÁ NENÍ !!!
neděle 7. 7. 8:30 Za Františka Potůčka, dvoje rodiče, za celou rodinu a duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • V pátek 5. 7. v 16:30 – Poutní mše sv. na Valech v Mikulčicích.
  • V neděli 7. 7. v 10:00 – Hodová mše svatá v Lužicích; 14:00 – Svátostné požehnání v Lužicích.