Ohlášky na týden od 17. června 2019

Ohlášky na období od pondělí 17. 6. do neděle 23. 6. 2018

Svátky v týdnu

 

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23. 6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ (BOŽÍ TĚLO)

Bohoslužby

 

středa 19. 6. !!! MŠE SVATÁ NENÍ !!!
pátek 21. 6. !!! MŠE SVATÁ NENÍ !!!
sobota 22. 6. 18:00 Za Julii a Jana Poláchovy, rodiče Poláchovy a Kačerovy, dceru Marii a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu.
neděle 23. 6. 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Gazdíkovu a Tichou, duše v očistci a kněze a ochranu Panny Marie.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Nedělní mše svatá bude venku u kapličky.
  • V neděli při mši svaté bude probíhat sbírka na bohoslovce.