Ohlášky na týden od 13. května 2019

Ohlášky na období od pondělí 13. 5. do neděle 19. 5. 2018

Svátky v týdnu

 

14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
19. 5. 5. Neděle velikonoční

Bohoslužby

 

středa 15. 5. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Za zemřelého Jakuba Pšovského, zemřelou dceru a jejího manžela a za duše v očistci.

pátek 17. 5. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Na poděkování za 50 let manželství a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

sobota 18. 5. 18:00 Za syna Jiřího, bratra Josefa, Marii a Aloise Kovárových a Marii a Josefa Kučerovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
neděle 19. 5. 10:00 Za Vladimíra a Augustinu Kučerovy, Boženu Smerekovskou a ochranu živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • Ve středu 15. 5. po mši svaté Biblická hodina na faře.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na druhé pololetí 2019.