Ohlášky na týden od 29. dubna 2019

Ohlášky na období od pondělí 29. 4. do neděle 5. 5. 2018

Svátky v týdnu

 

29. 4. Památka sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
1. 5. Památka sv. Josefa, dělníka
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
5. 5. 3. Neděle velikonoční

Bohoslužby

 

středa 1. 5. 14:00 Pohřeb Libora Laci.
pátek 3. 5. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 4. 5. 18:00 Za Květoslava Holuba, syna Květoslava, dvoje rodiče, bratry Pavla a Františka.
neděle 5. 5. 10:00 Za Pavla a Boženu Matuškových, Jana Lekavého a dar zdraví pro žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na druhé pololetí 2019.
  • V pátek je první pátek v měsíci – po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.