Ohlášky na týden od 22. dubna 2019

Ohlášky na období od pondělí 22. 4. do neděle 28. 4. 2018

Svátky v týdnu

 

28. 4. 2. Neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Bohoslužby

 

středa 24. 4. 18:00 Za P. Eliase Vellu a za rodinu Pilerovu.
pátek 26. 4. 18:00 Za rodiče Konečných a bratra a Víta Pšovského a Boží ochranu pro živou rodinu.
sobota 27. 4. 18:00 Za Miroslava a Annu Ivičičovy a Boží ochranu pro živou rodinu.
neděle 28. 4. 10:00 Na úmysl dárce.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na druhé pololetí 2019.
  • Ve středu bude po mši svaté na faře Biblická hodina.
  • V sobotou bude po mši svaté adorace.
  • V neděli 28. dubna přineste postničky a s postní almužnou do sakristie.