Ohlášky na týden od 8. dubna 2019

Ohlášky na období od pondělí 8. 4. do neděle 14. 4. 2018

Svátky v týdnu

 

14. 4. Květná neděle

Bohoslužby

 

středa 10. 4. 18:00 Za Cecílii Janečkovu, manžela, za Marii Kurkovu, manžela a za Boží ochranu živé rodiny.
pátek 12. 4. 18:00 Za Rudolfa Redka, manželku, syna Rudolfa a rodinu Petrášovu.
sobota 13. 4. 18:00 Za Františka Hnidáka, rodinu Salajkovu a Boží ochranu pro celou rodinu.
neděle 14. 4. 10:00

14:00

Na úmysl dárce.

Křížová cesta

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • V sobotu po mši svaté bude Adorace.
  • V sobotu 13. 4. 9:30 – 11:30 Velikonoční svátost smíření.