Ohlášky na týden od 25. února 2019

Ohlášky na období od pondělí 25. 2. do neděle 3. 3. 2018

Svátky v týdnu

 

3. 3. 8. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 27. 2. 14:00 Pohřeb pana Štěpána Bůška.
pátek 1. 3. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 2. 3. 18:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
neděle 3. 3. 10:00 Za zemřelého Jiřího Janečka, dvoje rodiče a bratra Vladimíra.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • Ve středu 27. 2. v 18:00 Biblická hodina na faře.
  • 1. 3. První pátek v měsíci – po mši svaté litanie a svátostné požehnání.