Ohlášky na týden od 18. února 2019

Ohlášky na období od pondělí 18. 2. do neděle 24. 2. 2018

Svátky v týdnu

 

22. 2. Svátek Stolce svatého apoštola Petra
23. 2. Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
24. 2. 7. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 20. 2. 17:00 Za Františku a Antonína Ševčíkovy, syny Ladislava a Miroslava a jejich manželky a za živou rodinu.
pátek 22. 2. 17:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
sobota 23. 2. 18:00 Za Marii a Josefa Malhockých, dvoje rodiče a zdraví živé rodiny.
neděle 24. 2. 10:00 Za Františku Klímovou, manžela, dva syny, duše v očistci a ochranu živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.