Ohlášky na týden od 11. února 2019

Ohlášky na období od pondělí 11. 2. do neděle 17. 2. 2018

Svátky v týdnu

 

17. 2. 6. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 13. 2. 17:00 Za farníky.
pátek 15. 2. 17:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
sobota 16. 2. 18:00 Za Marii Hromkovu, Rostislava Hromka, za Atika Sedláčka, Marii Hromkovou a Jana Hromka a duše v očistci.
neděle 17. 2. 10:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • V neděli bude při mši svaté sbírka Haléř sv. Petra.