Ohlášky na týden od 4. února 2019

Ohlášky na období od pondělí 4. 2. do neděle 10. 2. 2018

Svátky v týdnu

 

5. 2. Památka sv. Agáty, panny a mučednice
6. 2. Památka sv. Pavla Mikiho a druhů mučedníků
10. 2. 5. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 6. 2. 17:00 Na úmysl dárce.
pátek 8. 2. 17:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
sobota 9. 2. 18:00 Za rodiče Noskovy, Ivičičovy, Stodolovy a na poděkování za 60 let společného života.
neděle 10. 2. 10:00 Za Jaroslava Charváta, dvoje rodiče a duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 2.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • Ve středu 6. 2. v 19:00 setkání rodičů třeťáků na faře.