Ohlášky na týden od 28. ledna 2019

Ohlášky na období od pondělí 28. 1. do neděle 3. 2. 2018

Svátky v týdnu

 

28. 1. Sv. Tomáš Akvinský
31. 1. Památka sv. Jana Boska, kněze
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
3. 2. 4. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 30. 1. 17:00 Na úmysl dárce.
pátek 1. 2. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 2. 2. 18:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
neděle 3. 2. 10:00 Za Marii Sasínovou, dvoje rodiče a dar zdraví žijící rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • 1. 2. je první pátek v měsíci – po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.