Ohlášky na týden od 21. ledna 2019

Ohlášky na období od pondělí 21. 1. do neděle 27. 1. 2018

Svátky v týdnu

24. 1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
27. 1. 3. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 23. 1. 17:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
pátek 25. 1. 17:00 Za rodiče Tesaříkovy, Matouškovy, sestru Emílii, zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.
sobota 26. 1. 14:00

18:00

Pohřeb paní Štefánie Hromkové.

Za zemřelé rodiče Marii a Václava Šimkovy a za žijící rodinu.

neděle 27. 1. 10:00 Za farníky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • 18. 1. – 25. 1. – týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.