Ohlášky na týden od 2. ledna 2019

Ohlášky na období od pondělí 2. 1. do neděle 6. 1. 2018

Svátky v týdnu

6. 1. Zjevení Páně

Bohoslužby

 

středa 2. 1. ! ! ! MŠE SVATÁ NENÍ ! ! !
pátek 4. 1. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 5. 1. 18:00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací.
neděle 6. 1. 10:00  Za Jenovéfu Maděryčovu a manžela a dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • V pátek 4. 1. je první pátek v měsíci – po mši svaté bude adorace a svátostné požehnání.
  • V sobotu 5. 1. bude v naší vesnici probíhat Tříkrálová sbírka.
  • V neděli 6. 1. bude při mši svaté zpívat sbor z Mikulčic. A proběhne ofěra mužů.