Ohlášky na týden od 3. prosince 2018

Ohlášky na období od pondělí 3. 12. do neděle 9. 12. 2018

Svátky v týdnu

6. 12. Sv. Mikuláše, biskupa
 7. 12. VIGILIE ZE SLAVNOSTI PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

Bohoslužby

 

středa 5. 12. 16:30

17:00

Sv. Mikuláš

Za Václava Dobšíčka, Františka Hromka a rodiče a za živou a zemřelou rodinu.

pátek 7. 12. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 8. 12. 18:00 Za Františka Kuju, jeho otce a celou zemřelou rodinu.
neděle 9. 12. 10:00 Za rodiče Pavla a Annu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na postavení – cena 75,- kč.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první pololetí 2019.
  • V pátek 7. 12. budou po mši svaté litanie a svátostné požehnání.