Ohlášky na týden od 19. listopadu 2018

Ohlášky na období od pondělí 19. 11. do neděle 25. 11. 2018

Svátky v týdnu

21. 11. Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. 11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. 11. Památka sv. Ondřeje Durng-Laca, kněze, a druhů, mučedníků
25. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Bohoslužby

 

středa 21. 11. 17:00 ! ! ! MŠE SVATÁ NENÍ ! ! !
pátek 23. 11. 17:00 Za Josefa Hromka a za dar zdraví pro živou rodinu.
sobota 24. 11. 18:00 Za Františka Mrlíka, dvoje rodiče a duše v očistci.
neděle 25. 11. 10:00 Za rodiče Julii a Jana Lamačovy, Marii Panovovu, Elišku Jarešovu a za duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na postavení – cena 75,- kč.