Ohlášky na týden od 12. listopadu 2018

Ohlášky na období od pondělí 12. 11. do neděle 18. 11. 2018

Svátky v týdnu

13. 11. Památka sv. Anežky České, panny
17. 11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18. 11. 33. neděle v mezidobí – Výročí posvěcení kostela

Bohoslužby

 

středa 14. 11. 17:00 Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodiny dětí.
pátek 16. 11. 17:00 Za Štěpánku a Josefa Čuprovy, syna Jindřicha a dar zdraví pro živou rodinu.
sobota 17. 11. 18:00 Za Martu Šafaříkovu, jejího otce a rodinu Komosnou a Šafaříkovu.
neděle 18. 11. 10:00 Za Jana Hlaváče, manželku, dvoje rodiče, duše v očistci a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na postavení – cena 75,- kč.