Ohlášky na týden od 5. listopadu 2018

Ohlášky na období od pondělí 5. 11. do neděle 11. 11. 2018

Svátky v týdnu

1. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky
2. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
4. 11. 32. neděle v mezidobí – Výročí posvěcení kostela

Bohoslužby

 

středa 7. 11. 17:00 Za zemřelé naší farnosti a duše v očistci.
pátek 9. 11. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 10. 11. 18:00 Za Alfréda Štrokaje, jeho sestru a rodiče, za rodinu Tichých a Miklicových a za zdraví žijící rodiny.
neděle 11. 11. 10:00 Za Marii Malhockou, manžela, dvoje rodiče a zdraví živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na čtení, na pověšení a na postavení – cena 60 – 90,- kč.
  • Ve středu 7. 11. v 17:30 setkání pastorační rady na faře.
  • V neděli bude při mši svaté sbírka na potřeby kostela.