Ohlášky na týden od 22. října 2018

Ohlášky na období od pondělí 22. 10. do neděle 28. 10. 2018

Svátky v týdnu

28. 10. 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 24. 10. 18:00 Za Anežku a Josefa Imrichovy, sestru Hedviku a za dar zdraví pro celou rodinu.
pátek 26. 10. 18:00 Za sourozence Františka a Jana Gregorovičovy, jejich rodiče a duše v očistci.
sobota 27. 10. 18:00 Za Jaroslava Salajku, rodiče a zdraví živé rodiny.
neděle 28. 10. 10:00 Za syna Jiřího, Marii a Aloise Kovárových, Marii a Josefa Kučerových a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na čtení, na pověšení a na postavení – cena 60 – 90,- kč.
  • V neděli 28. 10. končí letní čas.