Ohlášky na týden od 14. října 2018

Ohlášky na období od pondělí 15. 10. do neděle 21. 10. 2018

Svátky v týdnu

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
18. 10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty
14. 10. 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 17. 10. 18:00 Na úmysl dárce.
pátek 19. 10. 18:00 Za Pavla Nosála, dvoje rodiče a dar zdraví pro žijící rodinu.
sobota 20. 10. 18:00 Za Stanislava Vašíčka, rodinu Lacovu, Vašíčkovu a Pšovskou a duše v očistci.
neděle 21. 10. 10:00 Za Svatého Otce, nová kněžská a řeholní povolání.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 2.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na čtení, na pověšení a na postavení – cena 60 – 90,- kč.
  • Ve středu 17. 10. bude po mši svaté setkání Farní rady.
  • V neděli 21. 10. bude při mši svaté probíhat sbírka na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.