Ohlášky na týden od 8. října 2018

Ohlášky na období od pondělí 8. 10. do neděle 14. 10. 2018

Svátky v týdnu

14. 10. 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 10. 10. 18:00 Za Františka Kozára, Josefa Doležala a ostatní kněze naší farnosti.
pátek 12. 10. 18:00 Na úmysl dárce.
sobota 13. 10. 18:00 Za Pavla a Františku Poláchovy, dcery Emílii a Marii, dvoje rodiče, sourozence Mazuchovy a duše v očistci.
neděle 14. 10. 10:00 Za Josefa Kalužíka, syna Břetislava, dvoje rodiče a za žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • V zákristii jsou na prodej kalendáře na čtení, na pověšení a na postavení – cena 60 – 90,- kč.
  • Ve středu 10. 10. bude po mši svaté Biblická hodina.