Ohlášky na týden od 17. září 2018

Ohlášky na období od pondělí 17. 9. do neděle 23. 9. 2018

Svátky v týdnu

21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
16. 9. 25. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 19. 9. 18:00 Za Františka Čupra a Boží ochranu celé rodiny.
pátek 21. 9. 18:00 Za Josefa Hlaváče, manželku Marii, za dvoje rodiče a duše v očistci.
sobota 22. 9. 18:00 Za Františka Mráku, dvoje rodiče, jeho bratra Pavla a zdraví živé rodiny.
neděle 23. 9. 10:00 Za rodinu Makuderovu a Líčeníkovu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Sbírka na podporu kněží a pastorace