Ohlášky na týden od 3. září 2018

Ohlášky na období od pondělí 3. 9. do neděle 9. 9. 2018

Svátky v týdnu

8. 9. Svátek Narození Panny Marie
9. 9. 23. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 5. 9. 18:00 Za rodiče Čižkovy, manžela Petra a rodiče Vymyslických a Boží požehnání pro celou rodinu.
pátek 7. 9. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 8. 9. 18:00 Za zemřelé rodiče Kobédovy, rodinu Hromkovu a Boženu Ivičičovu a dar zdraví a požehnání pro živou rodinu.
neděle 9. 9. 10:00 Za Anežku Úlehlovu, zemřelého syna Františka a dar zdraví živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Pod kúrem se můžete zapisovat na pouť do Žarošic – 8. 9., v 15:00 odjezd od kostela, cena 100,- kč.
  • Ti, kdo půjdou pěšky, tak sraz v 7:00 u kapličky.
  • Od středy 5. 9. se budou vybírat ve farské búdě hrozny: 16:00 – 18:00.
  • V pátek 7. 9. je první pátek v měsíci – po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.