Ohlášky na týden od 30. července 2018

Ohlášky na období od pondělí 30. 7. do neděle 5. 8. 2018

Svátky v týdnu

5. 8. 18. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 1. 8. 18:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o další ochranu a pomoc v těžké životní situaci.
pátek 3. 8. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 4. 8. 18:00 Za Karla Herku, rodiče, bratra Josefa a za dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 5. 8. 10:00 Za Františka Svobodu, manželku Evu, dceru Jiřinu, za Vojtěcha Svobodu a požehnání pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhé pololetí.
  • Ve středu 1. 8. Po mši sv. v 18:30 pastorační rada.