Ohlášky na týden od 18. června 2018

Ohlášky na období od pondělí 18. 6. do neděle 24. 6. 2018

Svátky v týdnu

21. 6. Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
24. 6. Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

Bohoslužby

 

středa 20. 6. 18:00 Za zemřelé rodiče a celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
pátek 22. 6. 18:00 Za Zdeňka Záděru, dvoje rodiče, zemřelou rodinu, duše v očistci a milost darů Ducha svatého, zdraví a Boží požehnání pro žijící rodinu.
sobota 23. 6. 18:00 Za rodiče Čechovy, zetě, Kristýnu Kurkovou a zdraví živé rodiny.
neděle 24. 6. 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Gazdíkovu a Tichou, za kněze a duše v očistci a ochranu Panny Marie.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • V neděli 24. 6. bude při mši svaté probíhat sbírka na bohoslovce.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.