Ohlášky na týden od 11. června 2018

Ohlášky na období od pondělí 11. 6. do neděle 17. 6. 2018

Svátky v týdnu

11. 6. Památka sv. Barnabáše, apoštola
13. 6. Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
17. 6. 11. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 13. 6. 18:00 Za Víta Zigáčka a rodiče a celou živou a zemřelou rodinu.
pátek 15. 6. 18:00 Za Jana a Františku Tesaříkovy, dvoje rodiče a duše v očistci.
sobota 16. 6. 18:00 Za Jana Melchrta, manželku, syna, dceru a zetě a Boží ochranu živé rodiny.
neděle 17. 6. 10:00 Za Antonii Sečkářovou, manžela, dvoje rodiče a dceru Marii a dar zdraví žijící rodině.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.