Ohlášky na týden od 4. června 2018

Ohlášky na období od pondělí 4. 6. do neděle 10. 6. 2018

Svátky v týdnu

5. 6. Památka sv. Binifáce, biskupa a mučedníka
8. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
9. 6. Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
10. 6. 10. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

 

středa 6. 6. 18:00 Za rodiče Květoslavu a Ludvíka Hromkovy a Štěpánku a Jakuba Janečkovy a živou rodinu.
pátek 8. 6. 18:00 Za Antonína Maděryče, dvoje rodiče a Boží ochranu živé rodiny.
sobota 9. 6. 18:00 Za Františku a Ignáce Imrichovy, Otakara Potěru a rodiče Potěrovy a Boží ochranu pro celou rodinu.
neděle 10. 6. 10:00 Za zemřelého Karla Sládka, manželku, kněze, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.