Ohlášky na týden od 28. května 2018

Ohlášky na období od pondělí 28. 5. do neděle 3. 6. 2018

Svátky v týdnu

30. 5. Památka sv. Zdislavy
31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
3. 6. Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Bohoslužby

 

středa 30. 5. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Za rodinu Dvořákovu, zemřelé rodiče Václava a Marii a celou živou i zemřelou rodinu.

pátek 1. 6. 18:00 Za členy živého růžence
sobota 2. 6. 18:00 Za rodinu Strouhalovu a Poláchovu a duše v očistci.
neděle 3. 6. 10:00 Za Jindřicha Mráku, manželku Boženu, vnučku Ivetku, zetě Drahoslava a za dar zdraví pro živou rodinu a za duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.
  • V pátek 1. 6.  první pátek v měsíci – po mši svaté bude adorace a svátostné požehnání.