Ohlášky na týden od 14. května 2018

Ohlášky na období od pondělí 14. 5. do neděle 20. 5. 2018

Svátky v týdnu

14. 5. Svátek sv. Matěje, apoštola
16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
20. 5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Bohoslužby

 

středa 16. 5. 15:00 Pohřeb pana Josefa Osičky.
pátek 18. 5. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Za syna Jiřího a Marii Kovárových, Aloise Kovára, Marii Kučerovou, Josefa Kučeru a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

sobota 19. 5. 14:00

18:00

Svátost smíření a nácvik pro děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání

Za Boží požehnání pro celou rodinu Blažkovu.

neděle 20. 5. 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Zálešákovu a Šimkovu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • 13. 5. proběhne v naší farnosti 1. svaté přijímání
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.