Ohlášky na týden od 29. dubna 2018

Ohlášky na období od pondělí 29. 4. do neděle 6. 5. 2018

Svátky v týdnu

1. 5. Sv. Josefa, dělníka
2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. 5. 6. neděle velikonoční

Bohoslužby

 

středa 2. 5. 18:00 Za Petra Vymyslického, jeho rodiče, za Marii a Stanislava Čížkovy a bratra Vladimíra a Boží požehnání pro celou rodinu.
pátek 4. 5. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 5. 5. 18:00 Za Ludvíka a Františku Sejákových, dceru Amálku, za Amálii a Jaroslava Skřivánkových a za duše v očistci.
neděle 6. 5. 10:00 Za Pavla Klubuse, za rodiče Jana a Julii Lamačovy, Marii Panovovou a syna, Elišku Jarešovu a za Boží ochranu celé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • 4. 5. První pátek v měsíci – po mši svaté bude adorace a svátostné požehnání
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých i na druhé pololetí.