Ohlášky na týden od 16. dubna 2018

Ohlášky na období od pondělí 16. 4. do pondělí 22. 4. 2018

Svátky v týdnu

22. 4. 4. neděle velikonoční

Bohoslužby

 

středa 18. 4. 18:00 Za Rudolfa Redka, manželku, syna Rudolfa a rodinu Petrášovu.
pátek 19. 4. 18:00 Za Jaroslava a Markétu Imrichovy, kněze a duše v očistci.
sobota 20. 4. 18:00 Za Františka Hnidáka, rodinu Salajkovu a Boží ochranu pro celou rodinu.
neděle 21. 4. 10:00 Za Pavla a Boženu Matuškovy, Jana Lekavého a dar zdraví pro žijící rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • Pod kúrem se můžete zapisovat na pouť na svatý Hostýn.
  • Do neděle 22. 4. můžete přispět do kasičky pod kúrem do sbírky určené na pomoc obyvatelům Sýrie.