Ohlášky na týden od 26. března 2018

Ohlášky na období od pondělí 26. 3. do pondělí 2. 4. 2018

Svátky v týdnu

1. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Bohoslužby

Zelený čtvrtek 29. 3. 18:00 Za členy svaté hodinky.
Velký pátek 30. 3. 15:00

18:00

Křížová cesta s dětmi.

Velkopáteční obřady

Bílá sobota 31. 3. 10:00

20:00

Možnost adorace u Božího hrobu.

Velikonoční vigilie

neděle 1. 4. 10:00 Na úmysl dárce.
pondělí 2. 4. 10:00 Za Cecílii Janečkovu, manžela, za Marii Kurkovu, manžela a Boží ochranu živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Ve čtvrtek po mši svaté modlitba svaté hodinky v Getsemanské zahradě.
  • V pátek je DEN PŘÍSNÉHO POSTU.
  • Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství (vždy po mši svaté nebo v 18:00).
  • V neděli a v pondělí bude při mši svaté probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • V neděli se budou při mši svaté žehnat pokrmy.