Ohlášky na týden od 15. ledna 2018

Ohlášky na období od pondělí 15. 1. do neděle 21. 1. 2018

Svátky v týdnu

17. 1. památka sv. Antonína, opata
18. 1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
14. 1. 3. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 17. 1. 17:00 Za Josefa Jakaba, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu pro živou rodinu.
pátek 19. 1. 17:00 Za Františka Tichého a syna Antonína, dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu.
sobota 20. 1. 18:00 Za farníky.
neděle 21. 1. 10:00 Za Vítězslava a Ludmilu Štětkovy, dvoje rodiče a zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Můžete si chodit zapisovat mše svaté na první polovinu roku 2018.
  • V pátek 19. 1. v 18:00 setkání na faře rodičů třeťáků.
  • 1. – 25. 1. – týden modliteb za jednotu křesťanů.