Ohlášky na týden od 25. září 2017

Ohlášky na období od pondělí 25. 9. do neděle 1. 10. 2017

Svátky v týdnu

27. 9. Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,

hlavního patrona českého národa

29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela, Rafaela, archandělů
30. 9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
1. 10. 26. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

čtvrtek 28. 9. 9:00 Za Václava Malhockého, syna Zbyňka, dvoje rodiče, za živou rodinu a duše v očistci.
pátek 29. 9. 18:00 Za Štěpánku a Josefa Čuprovy, syna Jindřicha a dar zdraví pro živou rodinu.
sobota 30. 9. 18:00 Za rodinu Valentovu, Elznerovu a Rybičovu a zdraví živé rodiny.
neděle 1. 10. 10:00 Za Josefa Kalužíka, syna Břetislava, dvoje rodiče a zdraví žijící rodiny a poděkování za dožití 80 let.

A

Na poděkování za úrodu a za vinaře

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V sakristii si můžete koupit kalendář na pověšení – cena 55,- kč.
  • V neděli 1. 10. bude při mši svaté ofěra vinařů
  • sobotu 30. 9. se uskuteční pouť do Žarošic (bude zde socha Panny Marie Fatimské, která putuje v těchto dnech po České republice). Zájemci se mohou zapisovat do čtvrtka 28. 9. v kostele pod kúrem nebo se přihlásit u p. Jany Sukupové na tel. čísle: 721 937 499. Odjezd autobusu bude v sobotu 30. 9. v 15:45 hod. od kostela. Cena cca 100 – 110,- kč.
  • Od středy se budou vybírat ve farní búdě hrozny – přesný čas naleznete napsaný na dveřích farní búdy.