Ohlášky na týden od 18. září 2017

Ohlášky na období od pondělí 18. 9. do neděle 24. 9. 2017

Svátky v týdnu

20. 9. Památka sv. Ondřeje Kim Taegoňa, kněze, Pavla Chong-Hasanga a druhů mučedníků
21. 9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. 9. Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. 9. 25. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 20. 9. 18:00 Za Josefa Hlaváče, manželku Marii, duše v očistci a za dvoje rodiče.
pátek 22. 9. 18:00 Za Františka Čupra a Boží ochranu celé rodiny.
sobota 23. 9. 18:00 Za Františka Mráku, jeho bratra Pavla a zdraví živé rodiny.
neděle 24. 9. 10:00 Za Štěpána Baťku, manželku, dceru Marii, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 2.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V sakristii si můžete koupit kalendář na pověšení – cena 55,- kč.
  • Ve středu 20. 9. bude po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V neděli 24. 9. bude při mši svaté probíhat sbírka do fondu PLUS.
  • Od středy se budou vybírat ve farní búdě hrozny – přesný čas naleznete napsaný na dveřích farní búdy.