Ohlášky na týden od 11. září 2017

Ohlášky na období od pondělí 11. 9. do neděle 17. 9. 2017

Svátky v týdnu

13. 9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
14. 9. Povýšení svatého kříže
15. 9. Panny Marie Bolestné
16. 9. Památka sv. Ludmily, mučednice
17. 9. 24. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 13. 9. 18:00 Za zemřelé rodiče Kobédovy, rodinu Hromkovu, Boženu Ivičičovu, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu.
pátek 15. 9. 18:00 Za kněze zbloudilé, těžce nemocné, umírající a za duše v očistci.
sobota 16. 9. 18:00 Na úmysl dárce a duše v očistci.
neděle 17. 9. 10:00 Za Františka Kalužu, manželku, rodinu Osičkovu a za zetě Luďka Mikuleckého a za dar zdraví celé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V sakristii si můžete koupit kalendář na pověšení – cena 55,- kč.