Ohlášky na týden od 7. srpna 2017

Ohlášky na období od pondělí 7. 8. do pondělí 14. 8. 2017

Svátky v týdnu

8. 8. Památka sv. Dominika, kněze
9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
10. 8. Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
11. 8. Památka sv. Kláry, panny
13. 8. 19. Neděle v mezidobí – HODY

Bohoslužby

středa 9. 8.  18:00 Na poděkování za dožitých 80 let života a Boží požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
pátek 11. 8. 17:00 – 18:00

18:00

Možnost přistoupit ke svátosti smíření

Za Josefa Šmída, syna Martínka, za rodiče Čechovy a syna Stanislava.

sobota 12. 8. 17:00 – 18:00

18:00

Možnost přistoupit ke svátosti smíření

Za zemřelou Květoslavu Kotáskovou, rodiče Michalicovy, Kotáskovy a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.

neděle 13. 8. 10:00 Za Jiřího Janečka, dvoje rodiče a bratra Vladimíra.
pondělí 14. 8. 9:00 Za zemřelé farníky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Hodová mše svatá bude v neděli 13. 8. v případě příznivého počasí venku u kapličky.
  • Během nedělní a pondělní mše svaté bude probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • V pondělí po mši svaté proběhne pobožnost za zemřelé na hřbitově.