Ohlášky na týden od 31. července 2017

Ohlášky na období od pondělí 31. 7. do neděle 6. 8. 2017

Svátky v týdnu

31. 7. sv. Ignáce z Loyoly, kněze
1. 8. památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
4. 8. památka sv. Jana Maria Vianney, kněze
6. 8. Svátek Proměnění Páně

Bohoslužby

středa 2. 8.  18:00  Za rodiče Štěpánku a Jakuba Janečkových, za Květoslavu a Ludvíka Hromkovy a živou rodinu.
pátek 4. 8. 18:00  Za členy živého růžence.
sobota 5. 8. 18:00 Za Karla Herku, rodiče, bratra Josefa a dar zdraví pro celou rodinu.
neděle 6. 8. 10:00 Za rodiče Zigáčkovy a Michalicovy a Růženu Břenkovu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.