Ohlášky na týden od 19. června 2017

Ohlášky na období od pondělí 19. 6. do neděle 25. 6. 2017

Svátky v týdnu

21. 6. památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
23. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
24. 6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
25. 6. 12. Neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 21. 6. 18:00 Za rodiče Čechovy, zetě, Kristýnu Kurkovou a zdraví živé rodiny.
pátek 23. 6. 18:00 Za Víta Zigáčka, jeho rodiče a za celou žijící rodinu.
sobota 24. 6.  

18:00

 

Za Zdeňka Záděru, dvoje rodiče, sourozence, duše v očistci a pro žijící rodinu dar zdraví, víry a Božího požehnání.

neděle 25. 6. 10:00 Za farníky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V neděli při mši svaté bude probíhat sbírka na bohoslovce a formaci kněží.