Ohlášky na týden od 5. června 2017

Ohlášky na období od pondělí 5. 6. do neděle 11. 6. 2017

Svátky v týdnu

5. 6. Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
8. 6. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
11. 6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Bohoslužby

středa 7. 6. 18:00 Za Ludmilu Imrichovu, rodiče a duše v očistci.
pátek 9. 6. 18:00 Za Antonína Maděryče, dvoje rodiče a Boží ochranu živé rodiny.
sobota 10. 6. 18:00 Za Jaroslava a Markétu Imrichovy, kněze, kněžský dorost a duše v očistci.
neděle 11. 6. 10:00 Za Marii Sasínovou, dvoje rodiče a dar zdraví žijící rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 4.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • V rámci Noci kostelů se bude v pátek 9. 6. 2017 od 19 hod. v našem kostele promítat pásmo o historii farnosti.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.