Ohlášky na týden od 29. května 2017

Ohlášky na období od pondělí 29. 5. do neděle 4. 6. 2017

Svátky v týdnu

30. 5. Památka sv. Zdislavy
31. 7. Svátek Navštívení Panny Marie
1. 6. Památka sv. Justina, mučedníka
3. 6. Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků
4. 6. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Bohoslužby

středa 31. 5. 18:00 Za zemřelou Anežku Úlehlovu, manžela, za syna a zemřelé sourozence.
pátek 2. 6. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 3. 6. 18:00 Za Františku a Ignáce Imrichovy, Otakara Potěru, rodiče Potěrovy a ochranu živé rodiny.
neděle 4. 6. 10:00 Za ročník 1947 a zemřelé spolužáky.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na druhou polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • Ve středu 30. 5. po mši svaté setkání pastorační rady.
  • 2. 6. První pátek v měsíci (po mši svaté litanie a svátostné požehnání).
  • V neděli 4. 6. bude při mši svaté probíhat sbírka na charitu.