Ohlášky na týden od 1. května 2017

Ohlášky na období od pondělí 1. 5. do neděle 7. 5. 2017

Svátky v týdnu

2. 5. Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3. 5. Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
6. 5. Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
7. 5. 4. neděle velikonoční

Bohoslužby

středa 26. 4. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Za Petra Vymyslického, za jeho rodiče a za Marii a Stanislava Čížkovy a jejich syna Vladimíra a Boží požehnání pro živou rodinu.

pátek 28. 4. 17:30

18:00

Májová pobožnost

Za členy živého růžence.

sobota 29. 4. 18:00 Za Karla Markusíka, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu.
neděle 30. 4. 10:00

14:00

Za Pavla a Boženu Matuškovy a dar zdraví pro žijící rodinu.

Májová pobožnost

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 7.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na první polovinu roku.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V pátek budou po mši svaté litanie a svátostné požehnání.