Ohlášky na týden od 3. dubna 2017

Ohlášky na období od pondělí 3. 4. do neděle 9. 4. 2017

Svátky v týdnu

9. 4. KVĚTNÁ NEDĚLE

Bohoslužby

středa 5. 4. 18:00 Za vnuka Martina, dvoje rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu.
pátek 7. 4. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 8. 4. 18:00 Za Karla Cabalu, manželku, syna Pavla a Ludmilu Gigerichovy a zdraví živé rodiny.
neděle 9. 4. 10:00

14:00

Za Františka a Františku Jůvovy, dva syny, ochranu Panny Marie pro živou rodinu a stařečky Esterkovy.

Křížová cesta

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na první polovinu roku.
  • V kostele pod kůrem se můžete zapisovat na pouť na sv. Hostýn (8. 5. – cena 200,- kč).
  • V pátek po mši svaté litanie a svátostné požehnání.
  • V sobotu 8. 4. 9:30 – 11:00 Svátost smíření – 4 zpovědníci
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.