Ohlášky na týden od 13. března 2017

Ohlášky na období od pondělí 13. 3. do neděle 19. 3. 2017

Svátky v týdnu

19. 3. 3. neděle postní

Bohoslužby

středa 15. 3. 17:00 Za Karla Poňuchálka, sestru Annu, dceru Růženu, rodiče a za zdraví živé rodiny a Boží ochranu.
pátek 17. 3. 17:00 Za členy živého růžence.
sobota 18. 3. 18:00 Za rodiče Ludvíka a Růženu Valůchovy, syna Ludvíka a ženu Blaženu, za rodiče Sadílkovy a syna Vojtu a za dědu Eduarda Práta a ochranu celé rodiny.
neděle 19. 3. 10:00

14:00

Za Josefa Matouška, jeho rodiče a Emila Maršálka, manželku Anežku a Boží ochranu pro živou rodinu.

Křížová cesta

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 8.
  • Můžete si zapisovat úmysly mší svatých na první polovinu roku.