Pozvánka na Duchovní obnovu

s pomocným brněnským biskupem Mons. Pavlem Konzbulem

Pátek 10. února 2017

pro studenty a mládež v aule Biskupského gymnázia Brno, Barvičova 85

13:30 – 15:00 1. blok: „Cesta a Pravda“
15:30 – 16:00 2. blok: „Život“
17:00 – 18:00 3. blok: Mše svatá
18:00 agapé

Sobota 11. února 2017

pro věřící brněnské diecéze v prostorách kina Scala na Moravském náměstí v Brně

9:00 – 10:30 1. blok: „Cesta“
10:45 – 12:15 2. blok: „Pravda“
13:00 – 14:30 3. blok: „Život“
15:30 Mše svatá v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí v Brně

Cena za duchovní obnovu je 100 Kč/osobu (50 Kč/studenta).
Na sobotu 11. 2. 2017 je možnost objednat oběd v hodnotě 80 Kč.

Přihlášky a kontakt: Kristína Třešková, tel. 720 053 198, e-mail: treskova@credonadacnifond.cz

Plakát: Duchovni_obnova_s_Mons_Pavlem_Konzbulem_Brno