Ohlášky na týden od 28. listopadu

Ohlášky na období od pondělí 28. 11. do neděle 4. 12. 2016

Svátky v týdnu

30. 11. Svátek sv. Ondřeje, apoštola
3. 12. Památka sv. Františka Xaverského, kněze
4. 12. 2. neděle adventní

Bohoslužby

středa 30. 11. 17:00 Na úmysl dárce.
pátek 2. 12. 17:00 Za zemřelého Víta Hromka a celou zemřelou a živou rodinu.
sobota 3. 12. 18:00 Za Františka Redka, dvoje rodiče a zdraví živé rodiny.
neděle 4. 12. 10:00 Za Václava Dobšíčka a rodiče a za Františka Hromka a rodiče a za rodinu Jurmanovu a ochranu živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V sakristii si můžete koupit kalendáře na postavení, na čtení a na pověšení.
  • Ve středu 30. 11. bude po mši svaté na faře setkání Pastorační rady.
  • V pátek 2. 12. bude po mši svaté adorace a svátostné požehnání.