Ohlášky na týden od 7. listopadu

Ohlášky na období od pondělí 7. 11. do neděle 13. 11. 2016

Svátky v týdnu

9. 11. Svátek Posvěcení Lateránské baziliky
10. 11. Památka sv. Lva Velikého, papeže
11. 11. Památka sv. Martina, biskupa
12. 11. Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
neděle 13. 11. 33. neděle v mezidobí

Slavnost posvěcení kostela

Bohoslužby

středa 9. 11. 17:00 Za Stanislava Maršálka a dvoje zemřelé rodiče.
pátek 11. 11. 17:00 Za Marii Svobodovu, sestru Františku a za duše v očistci.
sobota 12. 11. 18:00 Za farníky
neděle 13. 11. 10:00 Za živou a zemřelou rodinu Novákovu a Esterkovu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 6.
  • Ve středu 9. 11. bude v 19:00 na faře setkání Ekonomické rady
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • 1. – 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci
  • V neděli 13. 11. bude při mši svaté probíhat sbírka na potřeby kostela.
  • V sakristii si můžete koupit kalendáře na postavení, na čtení a na pověšení.