Ohlášky na týden od 31. října

Ohlášky na období od pondělí 31. 10. do neděle 6. 11. 2016

Svátky v týdnu

1. 11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
2. 11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. 11. Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
neděle 6. 11. 32. neděle v mezidobí

Bohoslužby

 úterý 1. 11. 17:00  Za Josefa Škapu a vnuka Lukáše a Boží požehnání pro živou rodinu.
středa 2. 11. 16:00

17:00

Svátost smíření

Za Václava a Anežku Klubusovy, dvoje rodiče a za kněze Josefa Dvořáka a duše v očistci.

pátek 4. 11. 16:00

17:00

Svátost smíření

Za členy živého růžence.

sobota 5. 11. 18:00 Za Alfréda Štrokaje a jeho rodiče, za rodiče Tichých a Miklicových a za dar zdraví žijící rodiny.
neděle 6. 11. 10:00 Za Zbyňka Malhockého, jeho otce Václava, dvoje rodiče, za živou rodinu a za duše v očistci.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 5.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • 1. – 8. 11. lze získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  • O víkendu bude možnost si v sakristii koupit kalendáře na postavení, na čtení a na pověšení.
  • V sobotu a v neděli se při mši svaté bude udělovat svátost pomazání nemocných.