Ohlášky na týden od 17. října

Ohlášky na období od pondělí 17. 10. do neděle 16. 10. 2016

Svátky v týdnu

17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
18. 10. Svátek svatého Lukáše, evangelisty
neděle 23. 10. 30. neděle v mezidobí

Bohoslužby

středa 19. 10. !!! MŠE SVATÁ NENÍ !!!
pátek 21. 10. 18:00 Za Václava Janečka, manželku, za Václava Maděryče, manželku a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
sobota 22. 10. 18:00 Za Štěpánku a Josefa Čuprovy, syna Jindřicha a dar zdraví pro živou rodinu.
neděle 23. 10. 10:00 Za syna Jiřího, Marii a Aloise Kovárových, Marii a Josefa Kučerových a ochranu živé rodiny.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 3.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.
  • V neděli 23. 10. bude při mši svaté sbírka na misie.
  • V neděli 23. 10. je den modliteb a obětí za kněžský seminář v Olomouci.