Ohlášky na týden od 10. října

Ohlášky na období od pondělí 10. 10. do neděle 16. 10. 2016

Svátky v týdnu

15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
neděle 16. 10. 29. neděle v mezidobí

Bohoslužby

Středa 12. 10. 18:00 Za Marii a Františka Bůškových, dvoje rodiče a duše v očistci.
Čtvrtek 13. 10. 14:30 Pohřeb paní Marie Šimkové.
pátek 14. 10. 18:00 Za Stanislava Vašíčka, rodinu Lacovu, Vašíčkovu a duše v očistci.
sobota 15. 10. 18:00 Za Jaroslava Salajku, rodiče a za Boží ochranu pro živou rodinu.
neděle 16. 10. 10:00 Za Anežku a Josefa Imrichovy a sestru Hedviku a dar zdraví pro celou rodinu.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 2.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.