Ohlášky na týden od 3. října

Ohlášky na období od pondělí 3. 10. do neděle 9. 10. 2016

Svátky v týdnu

4. 10. Památka svatého Františka z Assissi
7. 10. Památka Panny Marie Růžencové
neděle 9. 10. 28. neděle v mezidobí

Bohoslužby

Středa 5. 10. 18:00 Za rodiče Zigáčkovy a Růženku Břonkovou a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
pátek 7. 10. 18:00 Za členy živého růžence.
sobota 8. 10. 18:00 Za živé a zemřelé 65níky a za požehnání a vedení Duchem svatým a ochranu Panny Marie.
neděle 9. 10. 10:00  Na poděkování za dožitých 80 let, za zdraví, ochranu Panny Marie, za zemřelého manžela Květoslava, za bratry Pavla a Františka a rodiče Mrákovy.

Oznámení

  • Úklid má skupina č. 1.
  • Ve středu 5. 10. bude po mši svaté setkání pastorační rady.
  • V pátek 7. 10. je první pátek v měsíci a po mši svaté bude adorace a svátostné požehnání.
  • Sobotní mše svatá je s nedělní platností.